فوربز: عطش چین برای نفت، مشکلاتی را پیش روی پکن می‌گذارد

فوربز در مطلبی نوشت به منظور سیراب شدن عطش چین برای نفت، این کشور باید بر تولیدات نفتی کشورهای خارجی اتکا کند.

سرویس خبری