ترور یک سرتیپ ارتش مصر مقابل منزلش در قاهره

منابع مصری گزارش دادند که صبح امروز شنبه یک سرتیپ ارتش مقابل منزلش در شهرک العبور واقع در قاهره بزرگ به قتل رسید.

سرویس خبری