روایت گاردین از گذرنامه‌های ایرانی

روزنامه غربی در گزارشی به عدم صدور روادید بیش از 100 دانشجوی ایرانی جهت آغاز تحصیل در دانشگاه‌های آمریکایی و کانادایی پرداخته است؛ دانشگاه‌هایی که آنها پذیرش گرفته‌اند اما هنوز روادید نگرفته‌اند.