تاکید بر مبارزه با جریان خطرناک تکفیری با وحدت شیعه و سنی

عالمان و شخصیت‌های برجسته اسلامی در نهمین نشست شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسلامی به مهمترین دغدغه‌های جهان اسلام و منطقه پرداختند.