توشه سفر وزیر اقتصاد آلمان به ایران چه بود؟

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: چندین شرکت بزرگ آلمانی در ماه‌های گذشته رسماً اعلام کرده‌اند که برای سرمایه‌گذاری در ایران برنامه‌ریزی کرده‌اند و طبیعتاً این سرمایه‌گذاری‌ها هم در پی خود، توسعه روابط را خواهد داشت.