افزایش صادرات آبزیان در سال جاری

دبیر اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران از افزایش صادرات آبزیان در سال جاری خبر داد.