راه‌اندازی آزمایشگاه متابولیک برای غربالگری نوزادان

رییس بیست و هشتمین کنگره بین‌المللی کودکان گفت: پس از اتمام این کنگره اقدامات لازم برای راه‌اندازی آزمایشگاه متابولیک ایران و شروع غربالگری نوزادان با کمک معاون بهداشتی وزارت بهداشت انجام می‌شود.