لکنت زبان قابل درمان است/ رفع لکنت زبان کودکان؛ چگونه؟

22 اکتبر مصادف با یکم آبان روز جهانی لکنت زبان برای آشنایی مردم با این اختلال گفتاری نامگذاری شده است.