فاضلی: به امیر قلعه‌نویی تبریک می‌گویم

کارشناس فوتبال ایران ضمن تبریک عنوان امیر قلعه نویی در رده بندی مربیان دنیا، از رسانه های داخل کشور و گروه های مختلف، بابت نپرداختن به این موضوع گله می کند.

سرویس خبری