جزئیات و سابقه فروش یک بانک توسط یک خودرویی/استقبال سهامداران ازگروه غذایی وپالایشگاهی

در تحلیل امروز به بررسی گروه هایی پرداخته ایم که جو فروش و جو خرید در آن ها در بازار امروز کاملا اشکار بود ، جزئیات فروش بلوک یک بانک توسط یک ابر خودرویی و در پایان هم اشاره ای به شنیده ها و شایعات گسترده و اخبار مهم در بازار امروز کردیم.