تخصیص ۵۰۰۰ میلیارد ریال برای طرح‌های محرومیت‌زدایی

رئیس بنیاد مستضعفان از تخصیص ۵۰۰۰ میلیارد ریال برای طرح‌های محرومیت‌زدایی خبر داد و گفت: ۳۰درصد از سود خالص بنیاد مستضعفان به اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی و حمایتی اختصاص می‌یابد.