راه‌اندازی خط آبکاری پلاستیک در هشتگرد با 250 شغل

یک کارآفرین از راه اندازی خط آبکاری پلاستیک در فروردین ماه 96 در شهر صنعتی هشتگرد خبر داد.