رای کمیته انضباطی فوتبال اعلام شد

کمیته انضباطی رای‌های خود را درباره تیم‌های مختلف صادر کرد.

سرویس خبری