آخرین وضعیت محله‌های شرقی حلب و گزینه‌های احتمالی گروه‌های تروریستی

گروه‌های تروریستی و در راس آنها، جبهه النصره و احرارالشام همچنان مانع خروج غیرنظامیان از محله‌های شرقی حلب می‌شوند و از آنها به عنوان سپرانسانی استفاده می‌کنند.

سرویس خبری