تایید حکم محمد مرسی: 20 سال حبس

این حکم در پی تجدیدنظر خواهی وکلای مدافع مرسی صادر شد و ادگاه با رد تجدیدنظر در این حکم آن را تایید کرد.

سرویس خبری