تمایل شرکت‌های نفتی مالزی درسرمایه‌گذاری صنعت نفت ایران

وزیر نفت از علاقه‎مندی شرکت‌های مالزیایی به سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران خبر داد و گفت: ایران به طور طبیعی از این کار استقبال می کند.