جدیدترین رادار ایرانی با نام مطلع‌الفجر 3 و با 500 کیلومتر برد رونمایی شد + ویژگی‌ها

سامانه‌های راداری جدید ایرانی با نام‌های معراج 4 و مطلع‌الفجر 3 رونمایی شدند.