آمریکایی آزاد شده، از ایران شکایت کرد

یکی از 4 زندانی‌های آزاد شده در جریان تبادل زندانیان میان تهران-واشنگتن، از ایران شکایت کرده و خواستار دریافت غرامت 40 میلیون دلاری شده است.