اکران تئاتری با موضوع توهین به شهدا در لرستان

کاظمی با بیان اینکه مجمع نمایندگان استان لرستان در نامه ای خطاب به وزارت ارشاد خواستار برخورد با افراد مسئول در این زمینه شدند، گفت: فردا مدیر کل ارشاد لرستان به مجلس خواهد آمد.