تاکسی‌های دوبی به اینترنت رایگان مجهز شدند

تاکسی‌های دوبی نیز پس از ابوظبی به اینترنت رایگان مجهز شدند.

سرویس خبری