تظاهرات ضدآمریکایی هزاران بومی فیلیپین

همشهری آنلاین: هزاران فیلیپینی خارج از کاخ ریاست جمهوری این کشور تجمع کردند و با به آتش کشیدن پرچم آمریکا خواستار خروج نیروهای نظامی آمریکایی از خاک کشورشان شدند.

سرویس خبری