دادگاه استیناف مصر حبس بدیع در پرونده «حوادث الاستقامه» را لغو کرد

دادگاه فرجام خواهی (عالی ترین دادگاه استیناف) مصر امروز شنبه اعتراض «محمد بدیع» رهبر اخوان المسلمین و تعدادی از رهبران این گروه در پرونده حوادث الاستقامه را پذیرفت.