وحشتِ داعشی‌ها از "X قرمز" بر دیوارهای موصل

گروه‌های مقاومتِ مردمی عراق با تاکتیکِ "X قرمز" به جنگ گروه تروریستی داعش رفتند.