وحشتِ داعشی‌ها از «X قرمز» بر دیوارهای موصل

گروه‌های مقاومتِ مردمی عراق با تاکتیکِ "X قرمز" به جنگ گروه تروریستی داعش رفتند.

سرویس خبری