وزیر ارتباطات: خودروی پروتون به ایران باز می‌گردد

حدود هشت سال می شود که کمیسیون مشترک ایران با مالزی تشکیل نشده است و به همین خاطر حجم روابط از 1500 میلیارد دلار به 500 میلیارد دلار کاهش یافت.