کفگیر فدراسیون فوتبال به ته دیگ بدهی ۱۵میلیاردی خورد!

منتفی شدن قرارداد با فناپ که مبلغ ۱۰ میلیارد تومان به صورت نقدی به فدراسیون داده بود و ۱۵ میلیارد تومان هم چک تضمین شده بانکی داده بود و همچنین جریمه های ناشی از لغو قرارداد با جیووا و مصاحبه کی روش علیه داور استرالیایی را هم باید به این بدهی ها اضافه کرد.