نخستین مانور نظامی مشترک ژاپن و آمریکا پس از بازبینی قوانین توکیو

وزارت دفاع ژاپن اعلام کرد پس از بازبینی قوانین این کشور، توکیو و واشینگتن مانور نظامی مشترکی را انجام خواهند داد.

سرویس خبری