اعراب باید در حمایت از فلسطین از ایران درس بگیرند

دبیرکل جنبش جهاد اسلامی: ایران تنها کشوری است که آشکارا بر حمایت دائم خود از مقاومت و پرونده فلسطین اصرار و در هر مناسبتی تاکید می کند که اسرائیل باید نابود شود و فلسطین به ملت اصلی آن بازگردد.

سرویس خبری