تقدیر آلمانی‌ها از سرالکس فرگوسن

سرمربی پیشین و اسطوره‌ای شیاطین سرخ جایزه معتبری را از سوی آلمانی‌ها دریافت کرد.

سرویس خبری