کرملین: حضور نظامی روسیه با هدف کمک به دولت سوریه برای مقابله با تروریسم است

سخنگوی کاخ کرملین هدف اصلی از حضور نظامی روسیه در سوریه را کمک به مقامهای این کشور برای مقابله با تروریست های ارزیابی کرد.

سرویس خبری