«لیتوانی» به سامانه موشکی نروژی مجهز می‌شود

وزارت دفاع لیتوانی قرارداد خرید سامانه موشکی NASMAS با نروژ را به ارزش صد میلیون یورو به امضا رساند.