پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد کُند اقتصادی در آسیای مرکزی و قفقاز

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی در دو منطقه آسیای مرکزی و قفقاز با روند آهسته‌ای همراه باشد.

سرویس خبری