ثبت نام دور سوم طرح ملی تلاوت قرآن آغاز شد

ثبت‌نام در سومین دوره طرح ملی تلاوت قرآن کریم آغاز شده است.