اروپا نباید فراموش کند که ترکیه جایگزین‌های دیگری دارد

نخست وزیر ترکیه بار دیگر نسبت به عدم پایبندی اتحادیه اروپا به تعهدات خود برای پیوستن آنکارا به این بلوک اقتصادی و سیاسی هشدار داد.

سرویس خبری