«هیلاری و دونالد» در قاب نگاه کارتونیست‌ها

فضای مسموم و جنون‌وار رقابت انتخاباتی آمریکا هنرمندان را دلمشغول کرده است؛ به نحوی که کارتونیستهای جهان تقابل هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ را شبیه دنیایی دیوا‌نه‌وار به تصویر می‌کشند.