کمک ۱۵میلیارد تومانی دولت به فدراسیون فوتبال

سرپرست سازمان اقتصادی فوتبال ایران از دستور دولت برای کمک ۱۵ میلیارد تومانی به فدراسیون فوتبال خبر داد.

سرویس خبری