«زنده باد زندگی» با رئیس مرکز آمار ایران روی آنتن سیما

برنامه «زنده باد زندگی» یکشنبه 2 آبان ماه به مناسبت روز آمار و برنامه ریزی میزبان امید علی پارسا؛ رئیس مرکز آمار ایران خواهد بود.