با "WiFi Automatic Premium" وای فای خود را هوشمند کنید

با استفاده از این نرم افزار می توانید روشن و خاموش شدن وای فای خود را مدیریت کنید تا در مصرف باتری گوشی تان صرفه جویی شود.