عذرخواهی «جیمزباند» بخاطر تبلیغ جنجالی +عکس

پیرس برازنان از بازیگران نقش «جیمز باند» گفت از جنجالی که سر یک آگهی تبلیغاتی در هند به پا شده شوک‌زده شده و عذرخواهی می‌کند.