بلومبرگ: رشد تولید نفتی روسیه و اعمال نفوذ در مذاکرات آتی اوپک

روسیه درنظر دارد در نشست رسمی اوپک سطح کاهش تولید نفت را خود تعیین کند و این رویه می‌تواند فرصت مناسبی برای ایران و عراق باشد.

سرویس خبری