تور نفتی مادورو به کشورهای تولیدکننده عضو و غیر عضو اوپک

رئیس جمهوری ونزوئلا در طی روزهای آینده برای تشویق کشورهای مختلف برای توافق بر سر کاهش تولید به کشورهای عضو و غیر عضو اوپک سفر خواهد کرد.