مدیران جیووا به تهران سفر می‌کنند

مدیران شرکت ایتالیایی تولید کننده البسه ورزشی برای توافق با مدیران فدراسیون فوتبال به تهران سفر می‌کنند.