رقابت استراتژیک جایگزین ثبات استراتژیک در روابط مسکو-واشنگتن شده است

کارشناس مسائل روسیه معتقد است که بهره‌کشی سیاسی آمریکا در قالب روسیه، عامل رقابت استراتژیک مسکو با غرب است.

سرویس خبری