جمهوریخواهان آمریکا در صورت شکست، کلینتون را متقلب می‌خوانند

صحبت‌های نامزد جمهوریخواه انتخابات آمریکا در مورد تقلب حزب دموکرات در انتخابات بر روی مردم آمریکا و هواداران حزب جمهوریخواه به شدت تاثیر گذاشته است.

سرویس خبری