عملیات بمبگذاری در متروی لندن خنثی شد

پلیس انگلیس از خنثی شدن بمبگذاری در متروی پایتخت این کشور خبر داد.