سازمان ملل: داعش صدها تن را در اطراف موصل به عنوان سپر انسانی بازداشت گرفته است

کمیساریای عالی امور پناهندگان در راستای ایجاد پایگاه‌ها و اماکن اسکان فوری در منطقه تلاش می‌کند و آژانس‌های بشردوستانه نیز امکانات خود را جهت کمک به غیرنظامیان فراری از جنگ توسعه داده‌اند.

سرویس خبری