روز کودتای نافرجام در ترکیه، تعطیل رسمی اعلام شد

نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که روز 15 ژوئیه که در آن تلاش برای کودتا رخ داد، به عنوان تعطیلی رسمی در این کشور تعیین شده است.

سرویس خبری