شروع خوب وزنه‌برداری ایران با 2 نقره و یک برنز

وزنه‌بردار دسته 69 کیلوگرم کشورمان به مقام نایب قهرمانی مسابقات جهانی مالزی دست یافت.