برنامه ریزی ایران برای افزایش تولیدات نفتی

ایران برای ترمیم کسری بودجه نیاز به نفت 55.3 دلاری دارد. در حالی که میانگین قیمت نفت امسال بشکه‌ای 45 دلار بوده، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: کسری بودجه ایران در صورتی که نفت بشکه‌ای 55.3 دلار باشد ترمیم خواهد شد.