دلیل نگرانی کلینتون از برهم خوردن روابط مانیل-واشینگتن

روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی نوشت دور شدن فیلیپین از آمریکا، سبب نگرانی هیلاری کلینتون شده است.

سرویس خبری